Vetexpert VetoMune

Köpekler ve kediler Bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılan diyet yem takviyesidir.
Çift yönlü immunstimülan etkiye sahiptir.
-Yavru köpeklerde sütten kesildikten sonra ve bağışıklığı düşük genç köpeklerde bağışıklık açığını telafi etmek için kullanılır.
-Yüksek stres durumunda kullanılabilir.
-İmmünsüpresyonu olan yaşlı köpeklerde kullanılır.
-Hastalıklardan sonra canlılık ve direnç eksikliği durumunda (iyileşme) kullanılması tavsiye edilir.
-Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu hassas köpeklerde kullanılmalıdır.
-Viral ve bakteriyal enfeksiyon tedavilerine yardımcı olarak kullanılabilir.
Kullanımı;
Tedavinin dozu ve süresine veteriner hekim karar verir,
Vücut ağırlığı 10 kg’ın üzerindeki köpekler: günde 2 kapsül, vücut ağırlığı 10 kg’a kadar olan kedi ve köpekler: günde 1 kapsül
İçindekiler;
3b Kediotu kökü 12g, β-1,3 / 1,6-glukan, HMB

Leave a reply