FPV Hızlı Antijen Testi

Bu test kiti, kedi dışkı örneklerinde Feline Panleukopenia Virus (FPV) antijenlerinin in vitro tespiti için oluşturulmuştur.

Hayvanınızın Sağlığını Önemsiyoruz

FPV Hızlı Antijen Test Kiti, kedi dışkısı örneklerinde Feline Panleukopenia Virus’a (FPV) özgü antijenlerin hızlı kalitatif tespiti için bir yanal akış immünolojik testidir. Kedi hastalığı olarak da adlandırılan kedi panleukopenisi bulaşıcı, yaygın ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. 

Beyaz kan hücreleri ve kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile karakterize edilen kedi panlökopenisi, aşılanmamış kediler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kedilerle birlikte yavru kedilerde enfeksiyona bağlı ölümün önemli bir nedenidir. Yoğun bakım ve destek tedavisinin zamanında uygulanması, ciddi hastalık ve ölümlerin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. 

Ancak Feline Panleukopenia’nın belirti ve semptomları kedilerde yaygın olarak bulunan diğer birçok enfeksiyonun klinik görünümünü taklit edebildiğinden, tanısı zor olabilir. FPV Hızlı Antijen Test Kitimiz veteriner profesyonellerine Feline Panleukopenia Virüsünün (FPV) teşhisinde yardımcı olur, en iyi bakımı sağlar ve tedavideki gecikmeleri önler.

Leave a reply