Bravecto Çiğneme Tableti

Bravecto Çiğneme Tableti

Köpekler İçin Ektoparaziter
*Lezzetli içeriği sayesinde dostlarımızın ödül maması gibi sevinerek yediği kolay kullanılabilir bir üründür.
Her bir Bravecto çiğneme tableti aşağıdaki oranlarda fluralaner içerir. Ürünün bir gramı 136,4 mg aktif madde ( Fluralaner) içerir.
Bravecto Köpekler İçin Çiğneme Tableti 112,5 mg (2 – 4,5 kg) Bir tablet 0,82 gr’dir ve 112.5 mg fluralaner içerir.
Bravecto Köpekler İçin Çiğneme Tableti 250 mg (>4,5 – 10 kg) Bir tablet 1,83 gr’dir ve 250 mg fluralaner içerir.
Bravecto Köpekler İçin Çiğneme Tableti 500 mg (>10 -20 kg) Bir tablet 3,67 gr’dir ve 500 mg fluralaner içerir.
Bravecto Köpekler İçin Çiğneme Tableti 1000 mg (>20 – 40 kg) Bir tablet 7,33 gr’dir ve 1000 mg fluralaner içerir.
Bravecto Köpekler İçin Çiğneme Tableti 1400 mg (>40 – 56 kg) Bir tablet 10,26 gr’dir ve 1400 mg fluralaner içerir.
Yardımcı madde olarak ise; sakkaroz, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, disodyum embonat monohidrat, domuz karaciğeri aroması,
magnezyum stearat, aspartam, gliserol, soya fasulyesi yağı ve makrogol 3350 içermektedir.
KULLANIM SAHASI 
Köpeklerdeki kene ve pire enfestasyonlarının 12 hafta süresince kontrolü için. Bu veteriner tıbbi ürünü anında ve kalıcı kene (yetişkin ve
yavru Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis) ve pire (Ctenocephalides felis) öldürücü etki sergileyen uzun etki
süresine sahip bir sistemik insektisit ve akarisittir ve etkisi 12 hafta süresince devam eder. Rhipicephalus sanguineus için 8 haftalıktan büyük
ve canlı ağırlığı 2 kg’ın üzerinde olan köpeklerde kullanılmalıdır. 8 hafta acil ve kalıcı kene öldürme etkisine sahiptir. Pirelerin ve kenelerin
etkin maddeye maruz kalabilmesi için konakçıya tutunmaları ve beslenmeye başlamaları gerekmektedir. Etki başlangıcı pirelerde (C. felis)
tutunmayı takip eden 8 saat içinde, kenelerde ise (I. ricinus) tutunmayı takip eden 12 saat içinde ortaya çıkar.
Bu ürün pire alerjisi dermatitine yönelik bir tedavi stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral yolla kullanılır.
Bravecto çiğneme tabletleri aşağıdaki tabloya uygun şekilde uygulanmalıdır (bir ağırlık bandı içinde 25-56 mg fluralaner/kg canlı ağırlığı
düzeyinde bir doza karşılık gelecek şekilde):
Köpeğin canlı
ağırlığı (kg)
Pratik uygulama dozu
Bravecto 112,5mg Bravecto 250 mg Bravecto 500 mg Bravecto l000 mg Bravecto 1400 mg
2-4.5 1
>4.5-10 1
>10-20 1
>20 -40 1
>40 – 56 1
Çiğneme tabletleri kırılmamalı ve bölünmemelidir.
Canlı ağırlığı 56 kg’nin üzerinde olan köpeklerde iki tabletten oluşan ve vücut ağırlığına en yakın doza karşılık gelen kombinasyonu kullanınız.
Uygulama Metodu:
Bravecto çiğneme tabletlerini beslenme sırasında veya beslenme zamanı civarında uygulayın. Bravecto bir çiğneme tabletidir ve çoğu köpek
tarafından kabul edilme düzeyi iyidir. Köpek gönüllü şekilde almıyorsa tablet yiyeceklerin içinde de verilebilir veya doğrudan ağız içine
konulabilir. Tabletin yutulduğunun doğrulanması için köpek uygulama sırasında gözlemlenmelidir.
Tedavi planı:
Bir pire istilasının ideal kontrolü için veteriner tıbbi ürün 12 haftalık aralıklarla uygulanmalıdır. İdeal bir kene kontrolü için, kene türlerini ve
mevsimsel aktivitelerini hedefleyen bir tedavi planlaması yapılmalıdır.
 

Leave a reply