Methio S/O

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde asidik idrar ortamı sağlayarak tedavi başarısını arttırır. 4-8 saat gibi kısa bir süre içerisinde idrar pH’ sini 6.0-.6.5 aralığına indirerek pH>7 ortamda şekillenen idrar  yolu taşlarının çözünmesine katkıda bulunur. Tedaviye destek olmanın yanında riskli  gruptaki kedi ve köpeklerde önleyici amaçla kullanılabilinir. Zarar gören idrar kesesi ve idrar yolu epitel dokusunun onarımını destekler. Su tüketimini artırarak idrarın dile olmasını sağlar. 

İçerik: Sodyum Bisülfat, DL- Methyonine, N-Acetyl-Glucosamine (Shrimp and Crab), Methylsulfonylmethane (MSM)

Leave a reply