KÖPEK VE KEDİ KAN SERUMLARINDA KUDUZ ANTİKOR TİTRE TAYİN TESTİ BAŞVURU VE NUMUNE GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR ve SIK SORULAN SORULAR

Kuduz Antikor Titre Tayin Testi (FAVN Test -Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test) yurt dışına pet hayvanlarınızın çıkartılması için bazı ülkelerce zorunlu ilan edilen bir uygulamadır. Birçok ülkeye giriş yapacak kedi, köpek ve pet hayvanları, orijin ülkelerinden hareket etmelerinden önce yapılacak bu test ile kan serumlarında bulunan anti kuduz antikor titrelerini belgelendirmek durumundadırlar. Bu konu hakkında her ülkenin farklı uygulaması vardır ve sorun yaşanmaması için varılacak ülkeden veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden konu ile bilgi alınması önerilmektedir.

Bu testin yapılması için çip takılmış hayvana kuduz aşısı yapılması, aşının yapılmasından en az 30 gün sonra kan serumu numunesi alınması gerekmektedir. Numunelerin alınması sonrasındaki bekleme süreleri her ülkenin kendi kurallarına bağlıdır. Bu testin yapılmış olması ve 0,5 IU/ml’den yüksek antikor titre bulunması hayvanın yurt dışına çıkabilmesi yeterli olmamakta, bu test ile il veya ilçenizde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak uygun Veteriner Sağlık Sertifikasını almanız gerekmektedir. Daha detaylı bilgi Bakanlığımızın E-10724253-325.11.02.02-1293832 sayılı ve 28.04.2021 tarihli Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatından elde edilebilir.

Enstitü Müdürlüğümüz sadece testi gerçekleştirmek için yetkilidir ve başvuru için;

 1. Özel veteriner kliniğinin/Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerinin hazırlayacağı rabiestest.gov.tr üzerinden hazırlanarak çıktısı alınmış dilekçe,
 2. Aşağıda açıklanan şartlarda alınmış ve yollanmış kan serumu,
 3. Hayvana ait kimlik ve aşılama bilgilerini içeren belge,
 4. Ücretin yatırıldığına dair dekont gereklidir.

 1. A)İlk defa numune gönderilmesi konusunda bilgilendirme:
 • Test ile ilgili, Enstitüye hitaben bilgisayarda doldurulmuş Dilekçe Örneği (serumu alan veteriner hekim tarafından rabiestest.gov.tr üzerinden doldurularak kaşelenip imzalanmalıdır. Veteriner Hekimin imzası olmayan dilekçeler kabul edilmeyecektir.) verilmelidir. Bakanlığımızın E-10724253-325.11.02.02-1293832 sayılı ve 28.04.2021 tarihli “Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı” gereği İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde konu ile ilgili veteriner hekime her numune alımından önce haber verilmesi zorunludur (Bu bilgilendirme veteriner kliniği tarafından yapılacaktır.).
 • Köpek ya da kediye ait mikroçip numarasının, aşı bilgilerinin ve diğer bilgilerin yer aldığı hayvan aşı karnesi/kimlik/pasaport sayfalarının fotokopileri eklenilmesi zorunludur.
 • Test yapılacak köpek ya da kediye ait en az 1 ml’lik kandan ayrılmış serum örneği gönderilmelidir.
 • Test yurt dışına çıkış amacıyla yapılıyorsa, kan alımı ve son aşılama tarihi arasında beklenilmesi gereken süreler hakkında bilgi ziyaret edilecek ülkenin ilgili kurumundan teyit edilmelidir. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri sağlık sertifikası düzenlenmesinden 3 ay önce kan serumunun alınması gerektiğini belirtmiş böylece süre numune alımından sonra sertifika almak için 3 ay beklenmesi şeklinde belirlenmiştir.  (Tüm ülkeler için kan numunesi alımı aşının çalışma prensibini ölçmek için ilk aşının yapılışından en az 29-30 gün sonradır. Numune alımından sonra uygun sonuç olsa bile sağlık sertifikası düzenlenmesi için bekleme süresi ülkeler arası farklılık göstermektedir. Örneğin AB gibi onlar numune alındıktan 3 ay sonra sertifika düzenletiyor diğer çoğu ülke için ise uygun sonuç gelmesi durumunda sertifika düzenlenebiliyor.)
 • Yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirildikten sonra serum örneği beraberinde numuneyi alan Veteriner Hekim tarafından rabiestest.gov.tr üzerinden hazırlanarak kaşelenip imzalanmış numune dilekçe formu, Köpek ya da Kediye ait mikroçip numarasının, aşı bilgilerinin ve diğer bilgilerin yer aldığı hayvan aşı karnesi/kimlik/pasaport sayfalarının fotokopileri, test ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu/EFT belgesinin fotokopisi soğuk zincir şartları altındaki koli içerisinde elden veya kargo ile 5 (beş) gün içinde elimizde olacak şekilde Enstitüye gönderilmelidir. (Evrakların numune ile temas etmemesi ve ıslanmaması için kapalı zarfa dikkat edilmelidir).
 • Test ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun, EFT belgesinin fotokopisinin numune ile gönderilmesi gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz yılın test ücretine bu bağlantıda yer alan 423 numaralı  Floresan Antikor virus nötralizasyon (FAVN) testi fiyat bilgisinden , ödeme bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Dekontu bulunmayan ve yukarıda sayılan şartların tümünün yerine getirilmediği serum numuneleri işleme alınmayarak, ret tutanağı ile kalite politikamız gereği imha edilecektir.
 1. B)Raporların gönderilmesi ve sonraki işlemler konusunda bilgilendirme:
 • Test edilecek serumların test sırası, Enstitü Müdürlüğü’ne geliş tarihlerine göre belirlenir.
 • Sonuçlar rabiestest.gov.tr üzerinden hazırlanan yada Ek-1’de bulunan dilekçe örneğinde belirtilen gönderme şekline göre belirtilen adrese gönderilir. Numune dilekçe formunda sonuç raporunun gönderileceği Kişi /Klinik ismi, açık adres, cep telefon numarası muhakkak belirtilmelidir.
 • Avrupa Birliği bu testin yapılmasına yetkili kıldığı laboratuvarları ilan etmiş olup laboratuvarımızda bu listede yer almaktadır. (https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en)
 • Bakanlığımızın belirlediği Kuduz Antikor Titre Tayin Testi için onaylı Laboratuvarların Listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 1. C)Kuduz Antikor Titre Tayin Testi raporlarında yapılacak değişikler konusunda bilgilendirme:
 • Bakanlığımızın E-10724253-325.11.02.02-1293832 sayılı ve 28.04.2021 tarihli “Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı” gereği, Kuduz Antikor Titre Tayin Testi (FAVN) raporlarında değişiklik ve düzeltme başvuruları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, ilgili klinik veya hayvan sahibi tarafında yapılacaktır. İstenilen düzeltme ve değişikliklerin yetkililerce uygun görülmesi durumunda, il/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından Enstitü Müdürlüğümüze, resmi yazışma ile bildirilecektir. İsteğe uygun düzeltme ve değişiklikler kurumumuz tarafından yapıldıktan sonra rapor İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden doğrulama kodu olan bir üst yazıyla alınabilecektir.
 • Bu nedenle, kuduz antikor titre tayin testi raporu ile ilgili değişiklik başvurularının bulunduğunuz İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Bu konuda Enstitü Müdürlüğümüz şahsi başvuru kabul etmeyecektir.
 1. D)Konuyla ilgili Sık Sorulan Sorular:
 2. Numune alımı ve gönderme ile ilgili sık sorulan sorular:
 • Kurumunuzda kan alımı yapıyor musunuz?

Kurumumuzda kan alımı yapılmamaktadır. Sadece uygun şartlarda ve zamanında gönderilmiş kan serumu örneklerini kabul etmektedir.

 • Mikroçip uygulaması aşıdan ne kadar önce yapılmalı?

Mikroçip uygulaması en geç aşının yapıldığı gün yapılmalıdır. Mikroçip takılmadan önce yapılan kuduz aşıları sistemde görülmemektedir. Mutlaka kuduz aşısından önce mikroçip uygulanmalı ve sisteme yüklenmelidir.

  • Mikroçip okunmuyorsa ne yapmalıyız?Yeni bir mikroçip takıp, önceki mikroçiple birlikte iki bilgiyi de analiz istek formunda belirtmeniz gerekmektedir.
  • Size numune göndermek istiyorum gelip alabilir misiniz?Numuneler kurumumuza elden veya kargo ile gönderici tarafından teslim edilmektedir.
  • Numunem hakkında bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Varış ülkesi kuduz aşısı titre testini yaptırdıktan sonra beklememiz gerektiğini belirtmiş. Bekleme süresi hangi tarihten başlamaktadır?

Bu tür bekleme süreleri numunenin alındığı tarihten başlamaktadır.

 • Kan alımdan sonra hafta sonu olması ve kargodan dolayı 10 günü geçti numunem geçerli mi?Bakanlığımızın E-10724253-325.11.02.02-1293832 sayılı ve 28.04.2021 tarihli “Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı” gereği, serum numunelerinin beş gün içinde soğuk zincirde Enstitü Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir.
 • Hangi tüpte numune göndermeliyiz?Kan serumunu elde ettikten sonra serumu ayırarak kapaklı tüp ile bize göndermeniz gerekmektedir. Talimata göre en az 1 ml’lik kan serumu soğuk zincirde ve kan alımından beş gün içinde Enstitü Müdürlüğümüze ulaştırılmalıdır.
 • Numune getirmek için randevu almamız gerekli midir?
  Mesai saatleri içerisinde numunelerinizi istediğiniz zaman teslim edebilirsiniz.
 • Hafta sonu veya mesai saati dışında numune getirsek olur mu?Acil bir numune olmadığı ve soğuk zincir şartlarında iletilmesi gerektiği için numunelerinizi hafta içi, mesai saatlerinde elimize ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kan alma işlemi ve numune göndermek için çok fazla ücret istiyorlar yardımcı olabilir misiniz?
  Bu konu Enstitü Müdürlüğümüz yetki alanında bulunmadığı için en yakın veteriner hekimler odası ya da İ/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz uygun olacaktır.
 • Başvuru Dilekçesini rabiestest.gov.tr‘den mi hazırlayacağız yoksa internet sitenizdeki sayfanızdaki dilekçeyi mi kullanacağız?Şu anda rabiestest.gov.tr üzerinden hazırlanan dilekçelerin kullanılması raporlarınızın daha doğru ve hızlı iletilmesini sağladığı için hasta sahipleri ve klinikler tarafından tercih edilmektedir.
 • Numunelerin İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri (Resmi Veteriner Hekim) nezaretinde alınması zorunlu mudur?Bakanlığımızın E-10724253-325.11.02.02-1293832 sayılı ve 28.04.2021 tarihli “Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı” gereği, İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerine talimatta tanımlandığı şekilde her numune almada haber verilmesi zorunludur. Eşlik edilen numune alma işlemlerinden sonra Özel Veteriner Kliniği ve Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerinin aralarında yapacakları bir organizasyon ile imkan bulunan durumlarda Resmi Veteriner Hekim refakatinde kan alınacak, Resmi Veteriner Hekim tarafından evrakları hazırlanacak ve daha önce olduğu şekilde gerekli evraklar, hazırlanmış EBYS dokümanına taranarak eklenecek daha sonra ilgili resmi yazının çıktısı ve gerekli dokümanlar ile dekont, numunenin bulunduğu kutunun üzerine kapalı bir zarf içinde yapıştırılarak gönderilecektir. (Evrakların numune ile temas ederek buz aküsünde yoğunlaşan su sebebiyle kullanılmaz hale gelmesinin engellenmesi için kapalı zarfa dikkat edilmelidir).
 • Numunemi yurtdışında bulunan laboratuvarlara göndermek istiyorum mümkün müdür?Bu konu ile ilgili kararları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü değerlendirmektedir. Konuyla ilgili talepleriniz ve sorularınız için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.
 1. Rapor elinize ulaştıktan sonra yapılacaklar hakkında sık sorulan sorular:
 • Raporumu aldım. Testi nasıl değerlendireceğim?Kuduz Antikor Titre Tayin Testi sonucunun 0,5 IU /ml veya daha fazla değere sahip anti kuduz antikor titresi taşıyan köpek veya kedi serumları koruyucu olarak kabul edilir.
 • Testin geçerlilik süresi ne kadardır?Uygun çıkması ve düzenli kuduz aşılamasının yapılması halinde test ömür boyu geçerlidir. Ancak her yurt dışına çıkış sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı İl müdürlüklerinden veteriner sağlık sertifikası alınması zorunludur.
 • Bu test ile hayvanımı ne zaman yurtdışına çıkartabilirim?Bu konuda birçok ülkenin farklı uygulamaları bulunmakta ve kurallar değişebileceği için bu sorunun varış yapılacak ülke kurallarına göre güncel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kuduz aşısı uygulaması ve test için kan serumu alınması için arasında 30 gün bulunmasını isteyen ve kan alınma tarihinden 90 gün sonra hayvanı kabul eden bir ülkeye giriş için örnek olarak 10.06.2021 tarihinde kuduz aşısı yapılması, 10.07.2021 tarihinde alınan kan serumunun beş gün içinde Enstitü Müdürlüğümüze ulaştırılması ve 15.07.2021 tarihinde düzenlenen sonuç raporu ile ancak 10.10.2021 tarihinde gidilecek ülkeye giriş yapabilirsiniz. Bu sadece bir örnek olup alıcı ülkeler tarafından talep edilen veteriner sağlık sertifikalarına göre değişiklik göstermektedir.
 • Yurtdışına çıkabilmeniz için Kuduz Antikor Titre Tayin Testi yeterli midir?Hayır, yeterli değildir. Raporunuzu değerlendirmek ve diğer işlemleri yapmak üzere bulunduğunuz il ve ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak yurtdışına çıkacak hayvanlar için hazırlanan veteriner sağlık sertifikası almanız gerekmektedir. Detaylı bilgiyi bulunduğunuz il ve ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüğünden alabilirsiniz.
 • Gideceğim ülkenin kurallarına hayvanlarla seyahat edilmesi hakkında bilgilendirmesine nasıl ulaşabilirim?Aşağıda sık olarak ziyaret edilen ülkelere ait bilgi edinilebilecek kaynaklar verilmiştir. Detaylı bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.Amerika Birleşik Devletleri

  Avrupa Birliği

  Avustralya

  Birleşik Krallık

  Japonya

  Rusya

 • Avustralya’ya seyahat edecek kedi/köpekler için nasıl bir işlem gerekmektedir?Avustralya Devleti tarafından sonuçları kabul edilen laboratuvarlar konusunda aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirsiniz. Laboratuvarımız bu listede yer almamaktadır.Avustralya’ya beraberinizde pet hayvanı götürebilmek için öncelikle Enstitü Müdürlüğümüz’den Kuduz Antikor Titre Tayin Testi sonucu alarak Avustralya Devleti tarafından sonuçları kabul edilen laboratuvarların bulunduğu bir ülkeye seyahat etmeniz, testi tekrarlamanız ve Avustralya’ya seyahat etmeniz gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti’ne hayvanların giriş çıkışı ile ilgili sorularımı hangi kuruma sormalıyım?Türkiye Cumhuriyeti’ne hayvan giriş çıkışı ile diğer tüm konular T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir.Türkçe bilgi edinebileceğiniz bağlantılar:

  Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik

  T.C. Ticaret Bakanlığı

  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü

  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Sabiha Gökçen Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü

   

  Evcil Hayvanlarla seyahat hakkında detaylı bilgi için:

  Türk Hava Yolları

  Sabiha Gökçen Hava Limanı

  İngilizce bilgi edinebileceğiniz bağlantılar:

  Türk Hava Yolları

  Sabiha Gökçen Hava Limanı

 1. Raporun kaybolması, zayi olması, değişiklik yapılması hakkında gelen sorular:
 • Kuduz Antikor Titre Tayin Testi Raporumdaki bilgilerde değişiklik yapılması gerekiyor, nereye başvurmalıyım?Raporda yapılacak değişiklikler için bulunduğunuz İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine hayvan sahibinin veya numuneyi gönderen kliniğin müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Kuduz Antikor Titre Tayin Testi Raporumu kaybettim. Yenisini nasıl alabilirim?Kaybedilen raporlar için Rapor numarası, rapor tarihi, hayvan sahibinin ismi, hayvan ismi, mikroçip numarasını içeren rabiestest.gov.tr üzerinden doldurulmuş  dilekçenin çıktısı ile hayvan sahiplerinin veya numuneyi gönderen kliniğin kurumumuza başvurması gerekmektedir.
 • Raporumda renk ya da ırk için Mix/Melez yazıyor ne yapmam gerekir? Sahipsiz hayvanlar için melez yerine ne yazacağım?  Bakanlığımızın E-10724253-325.11.02.02-1293832 sayılı ve 28.04.2021 tarihli “Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı” gereği, yurt dışına çıkarılacak hayvanların pasaportlarında ırk ve renkleri kesin olarak tanımlanmış olmalıdır. Irkları yalnızca “mix/melez”, renkleri yalnızca “mix/karışık” gibi ifadelerle tanımlanmış hayvanların yurt dışı çıkış işlemleri onaylanmamaktadır. Hayvanların ırkına ve rengine en yakın ırk, ırk melezi ve renk yazılarak, hayvan aşı karnesinde/kimliğinde/pasaportlarında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yurtdışı çıkış işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Örnek olarak İran kırması/mixi/melezi gibi en yakın olduğu ırk ve renge ait bilgi bulunmalıdır.
 • Yurtdışına yolcu beraberinde ticari amaçlar dışında çıkacak olan pet hayvanları ile ilgili yapılacak işlemlere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Tuketici_Bilgi_Kosesi/Dokumanlar/Kedi+ve+Kopeklerin+Yurt+Disina+Cikartilmasi+Hakkinda+Bilgilendirme.pdf
Leave a reply