Genetik Bozukluk Scottish Fold Ve Kalça Dizplazisi

Vaka 1 yaş scottish fold arka sağ bacakta uzun süreli topallık ve nesef alma güçlüğü.
grafisinde hem sol hemde sağ ayakta dizplazik durum tespit edildi. (röntgen resimlerde var) Genetik ve konjenital nedenlere bağlı. Herhangi bir travma yok.
Operasyona karar verildi. kan değerleri normal. Yumuşak damakta sarkıklık veya anomali tespiti için anestezi eşliğinde bakılacak.
Operasyon Yapıldı.

Caput Femoris Rezeksiyonu (Excision Arthroplasty)

Yumuşak damak olması gerekenden uzun sarkma yok.
Sonuç operasyon başarılı. sağ arka femur başı alındı. 2 ay sonrasına diğer bacak için operasyon kararlaştırıldı.

Veteriner hekimler ve bilim ınsanları kısa sürede, kulak kıkırdağındaki bu kusurun, vücuttaki eklem kıkırdaklarında da benzer sorunlara işaret edebileceğini anladılar. İngiliz genetik bilimci Oliphant Jackson, bu durumu, 1970’lerde hastane ortamında gerçekleştirdiği hassas genetik ve radyolojik deneylerle su götürmez şekilde ispat etti.

Kedilerde de insanlarda olduğu gibi çoğu genden iki takım (kopya) bulunur. Jackson, tek kopya hatalı gen serisine sahip olan Susie ve dişi yavrusu Snooks’un görece normal olduğunu ispatlamıştır.

Buna karşın, iki kopya hatalı gen taşıyan kedilerde erken yaştan itibaren sakat bırakan artirit görülmekteydi. Jackson, bulduğu sonuçlar doğrultusunda sorumlu hissederek bu ırk kedilerin üretiminin yasaklanmasını önermiştir. Nitekim Birleşik Krallık ve Fransa’da Scottish Fold kedisi üretimi yasaklanmıştır.

Ancak, bazı Scottish Fold kedileri ABD’ye ihraç edilmiş ve ne yazık ki bu ülkede, Scottish Fold kedilerinin üretimine sadece Scottish Shorthair kedileriyle çiftleştirilmesi şartıyla izin verilmiştir. Bu tür çiftleştirme sonucunda bir batında doğan yavrulardan ortalama olarak yarısı Scottish Fold, diğer yarısı da Scottish Shorthair olmaktadır. Ve bu üretim metodu böylece sürüp gitmiştir.

1990’ların başında bir grup Avustralyalı veteriner hekim, bütün Scottish Fold kedilerinin distal (merkezden uzak) uzuvlarında anormal kemik gelişimi olduğunu ispat etmiştir. Bu durum genel olarak, distal uzuvları ve kuyruğu (4) tutan dejeneratif bir eklem hastalığı olan osteoartiritin (eklem kireçlenmesi) erken dönemde başlangıcı ve hızlı ilerlemesiyle ilişkilendirilmektedir. Hastalık en belirgin şekilde el va ayak bileği eklemlerinde görülmektedir ve özellikle ayak bileğine daha fazla hasar vermektedir.
Scottish Fold kedilerindeki genetik bozukluğun devam ettirilmesi, kısalmış uzuvlara, normal olmayan bir yürüyüşe, garip görünüşlü, bazen sert ve ağrılı olabilen bir kuyruğa ve erken yaşta osteoartirite yakalanma eğilimine sebep olmaktadır. Bu durum değişik oranlarda (sıklıkla ciddi derecede) topallamaya ve ikincil deformasyonlara sebep olmaktadır.

Esasen, Jackson’un 1970’lerde yaptığı çalışmadan bu yana, Scottish Fold kedisi üretiminin etik olarak savunulur bir tarafı olmadığı bilinmektedir.

Ancak, dünyanın pek çok yerinde Scottish Fold üretimi devam etmekte ve kedi üreticileri ile veteriner hekimler bu kedilerdeki apaçık sağlık sorunlarını görmezden gelmektedirler.

Hala cevaplanması gereken pek çok bilinmeyen olmasına rağmen, bugün, bu kedilerin üretimine devam edilmesinin bir zulüm olduğunu anlayacak kadar detaylı bilgiye sahibiz. Bugün veteriner hekimler ve kedi üreticilerince bu uygulamaya göz yumulmasının, hiçbir haklı bilimsel temeli yoktur. Yapılan, belli bir ırk kedi üretmek değil, bir genetik hastalık durumunu sürekli kılmaktır.

Leave a reply