FIA Test Kitleri

TSH Rapid Test Kit (FIA)

Bu test kiti, köpek serum veya plazma örneklerinde Tiroid stimüle edici hormonun kalitatif tespiti için tasarlanmıştır.

Avantajlar

  Basit ve güvenilir prosedür
  Uyarlanabilir kullanıcı arayüzü
  Kapsamlı sonuçlar
✓  Güvenli test işletim sistemi
  Maksimum hassasiyet

Kutu İçeriği

✓  Ekstraksiyon Tamponu
✓  Test Kaseti
✓  Damlalık
✓  Örnek Toplama Tüpü
✓  IC Kart
✓  Kullanım Talimatı(IFU)

Hayvanlarınızın Sağlığına Önem Veriyoruz

TSH Rapid Test Kiti (FIA), köpek serum ve plazma örneklerinde Tiroid Stimüle Edici Hormonu’n (TSH) kalitatif tayini için kullanılan bir floresan immünolojik testtir.

Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) köpeklerde tiroid fonksiyonunun başlıca düzenleyicileri   arasındadır. 
Anormal Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) seviyeleri, tiroid fonksiyon bozukluğunun, özellikle de köpeklerde en yaygın endokrin hastalık olan hipotiroidizmin önemli bir göstergesi olabilir.

TSH Rapid Test Kitimiz (FIA), köpeklerde tiroid hastalığının taranması, teşhisi ve izlenmesinde veteriner hekimlere yardımcı olmak için doğru, zaman açısından verimli ve tam otomatik bir yöntem sağlar. Veteriner İmmünofloresan Analizörümüz ile kullanım için uygundur.

Leave a reply