FIA Test Kitleri

FNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)

Bu test kiti, kedi serumu veya plazma örneklerinde Feline NT-proBNP’nin kalitatif tespiti için tasarlanmıştır.

Avantajlar

  Basit ve kolay prosedür
  Uyarlanabilir kullanıcı arayüzü
✓  Kapsamlı ve hızlı sonuçlar
✓  Kullanıcı dostu işletim sistemi
✓  Maksimum hassasiyet

Kutu İçeriği

✓  Ekstraksiyon Tamponu
✓  Test Kaseti
✓  Damlalık
✓  Örnek Toplama Tüpü
✓  IC Kart
✓  Kullanım Talimatı(IFU)

Hayvanlarınızın Sağlığına Önem Veriyoruz

FNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA), kedi serum ve plazma örneklerinde F. N-terminal pro-B-tipi Natriüretik Peptit (fNT-proBNP) seviyelerinin in vitro kalitatif tespiti için bir floresan immünolojik testtir.

Kalp kası hücreleri tarafından üretilen pro-hormon, miyokardiyal duvar stresi nedeniyle yükselir.  Kana salındıktan sonra BNP ve NT-proBNP’ye ayrılır. NT-proBNP, daha uzun yarı ömrü ve stabilitesi nedeniyle kedigillerde kalp hastalığını teşhis etmek için bir biyobelirteç olarak daha uygundur. NT-proBNP, kalp boyutu ve sistolik fonksiyon ile korelasyon gösterir ve bu da seviyelerin Konjestif Kalp Yetmezliği ve Kardiyomiyopati gibi kalp hastalıklarını tespit etmek için kullanılabileceğini düşündürmektedir.

FNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA) kedi serumu ve plazma örneklerindeki fNT-proBNP konsantrasyonunu ölçerek veteriner hekimlerin kedigillerde kalp hastalığını teşhis etmesine ve tedaviyi izlemesine yardımcı olur. Veteriner İmmünofloresan Analizörümüz ile kullanım için uygundur.

Leave a reply