FIA Test Kitleri

cCRP Rapid Test Kit (FIA)

Bu test kiti, köpek serum ve plazma örneklerinde Canine c reactive protein’in (cCRP) kalitatif tespiti için kullanılır.

Avantajlar

✓  Basit prosedür
✓  Uyarlanabilir kullanıcı arayüzü
✓  Kapsamlı sonuçlar
✓  Kullanımı kolay işletim sistemi
✓  Yüksek hassasiyet

Kutu İçeriği

✓  Ekstraksiyon Tamponu
✓  Test Kaseti
✓  Damlalık
✓  Örnek Toplama Tüpü
✓  IC Kart
✓  Kullanım Talimatı(IFU)

Hayvanlarınızın Sağlığına Önem Veriyoruz

cCRP Rapid Test Kiti (FIA), köpek serumu ve plazma örneklerinden Köpek C-Reaktif Proteininin (cCRP) kalitatif tayini için kullanılan bir floresan immünolojik testtir.

cCRP köpeklerde sistemik enflamasyon ve enfeksiyon için önemli bir belirteçtir. cCRP Rapid Test Kitimiz (FIA), veteriner hekimlere sistemik enflamasyonun tanımlanması, hastalık şiddetinin belirlenmesi ve tedavi başarısının değerlendirilmesinde yardımcı olmak için doğru, zaman açısından verimli ve tam otomatik bir yöntem sunar. Veteriner İmmünofloresan Analizörümüz ile kullanım için uygundur.

Leave a reply