FCoV Hızlı Antijen Test Kiti

Bu test kiti, kedi dışkısı örneklerinde Feline Coronavirüs (FCoV) antijenlerinin in vitro kalitatif tespiti için tasarlanmıştır.

Hayvanınızın Sağlığını Önemsiyoruz

FCoV Hızlı Antijen Test Kiti, kedi dışkısı örneklerinde Feline Coronavirüs’e (FCoV) özgü antijenlerin hızlı kalitatif tespiti için bir yanal akış immünolojik testidir.

Feline Coronavirüs (FCoV), kedileri etkileyen en yaygın ve bulaşıcı enfeksiyonlar arasındadır. Feline Coronavirüs (FCoV) genellikle hafif ve kendi kendini sınırlayan hastalığa neden olur. 

Bununla birlikte, konakçının vücudundaki viral mutasyonlar ve inflamatuar reaksiyonların bir sonucu olarak, FCoV ile enfekte vakaların yaklaşık %10’unda Feline Infectious Peritonitis (FIP) adı verilen ciddi, ilerleyici ve sıklıkla ölümcül bir hastalık gelişir. FCoV Hızlı Antijen Test Kitimiz veteriner profesyonellerine Feline Coronavirüs’ün (FCoV) teşhisinde yardımcı olur, hızlı izolasyon sağlar ve en iyi tedaviyi sağlar.

Leave a reply